6. Rajd Ziemi Głubczyckiej 2024 SKJS

6. Rajd Ziemi Głubczyckiej 2024 SKJS


Formularz zgłoszenia do 6. Rajdu Ziemi Głubczyckiej SKJSFormularz zgłoszenia SKJS

Dane załogi
Powiadomienie w razie wypadku
Dane samochodu
Ubezpieczenie
Oświadczenia
Deklaruję pełną znajomość regulaminów FIA oraz krajowych regulaminów dotyczących imprez samochodowych oraz gwarantuję podporządkowanie się wszystkim tym regulaminom bez wyjątku. *

Potwierdzam zgodność danych zawartych w formularzu z rzeczywistością. *

Oświadczam, że auto którym startuję, jest sprawne technicznie i jest ubezpieczone z tytułu odpowiedzialności OC. *
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych związanych z organizacją imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych PZM i Organizatora imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). *
Wyrażam zgodę na udostępnienie numeru polisy podanej w formularzu osobom trzecim w celu pokrycia szkody powstałej z mojej winy podczas imprezy. *
Zgłoszenie
CAPTCHA